อุตสาหกรรมการเดินเรือของสิงคโปร์มีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุเป้าหมายด้านเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่า ก่อนปี พ.ศ.2563

สิงคโปร์เป็นผู้จัดหาน้ำมันทางทะเลรายใหญ่กำลังเร่งแ…

อ่านเพิ่มเติม