พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่แห่งนี้ก็คือ วัดพระแก้วมรกต และพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ในราชวงศ์จักรีของไทย (ปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น 10 พระองค์)  รวมทั้งสิ้น 237  ปี  สถานที่แห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันสำคัญของราชวงศ์กษัตริย์ของไทย

จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ก็คือ สถาปัตย์กรรมที่สวยงามผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว  โด่ดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน  สถานที่แห่งนี้จึงบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแนบแน่นของคนไทยกับกษัตริย์และนอกจากนั้น ยังรวมไปถึงวัฒนธรรมของจีนที่ผสมผสานเข้ากับของไทยได้อย่างลงตัว  ถึงแม้ว่าเราจะมีการรับอิทธิพลที่หลากหลายจากชาติต่าง ๆ  แต่ประเทศไทยก็ยังคงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ไม่ได้ถูกดูดกลืนไปกับวัฒนธรรมอื่น ๆ มิหน่ำซ้ำกับเข้ากันได้อย่างลงตัว  เหมือนภาพจิ๊กซอร์ที่ต่อภาพชิ้นส่วนที่ขาดหายไปได้อย่างลงตัว

วัดพระแก้วเป็นไฮไลน์สำคัญที่ทุกคนจะเข้ามาเยี่ยมเยื่อน  วัดพระแก้วมรกตเป็นวัดอารามหลวงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่  พระแก้วมรกตองค์ที่ประดิษฐ์ฐานอยู่ในพระอารามแห่งนี้  เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และมีความเก่าแก่มีอายุกว่าสองพันปีมาแล้ว  พระพุทธรูปองค์นี้จึงมีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์มาก  และเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ  เพื่อจะได้เข้าไปเยี่ยมชมความงดงามกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต  เรื่องราวและความเป็นมาของพระแก้วมรกตคุณสามารถไปศึกษาและหาอ่านเพิ่มเติมได้ครับ

 

สำหรับชาวต่างชาติจะมีค่าเข้าชมสถานที่ คนละ 500 บาท  แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับ  ใครที่ได้เข้าไปชมสักครั้ง  ผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตคุณต้องได้เข้ามาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาอย่างแน่นอน  เพราะศาสนาคือสิ่งที่ค้ำจุ้นมนุษย์ชาติให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข