เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโควิด

อย่างที่ทุกท่านได้ทราบนั่นแหละครับ  โควิด-19 ได้สร้างความเสียหายไปอย่างรุนแรงในวงกว้าง  ไปทั่วโลกทั้งในเรื่องระบบเศรษฐกิจและการเงิน  ปัญหาเรื่องสุขภาพและปากท้องของประชาชน  และปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่จะตามมาด้วย  สิ่งเหล่านั้นล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังไปอีกนาน

พอย้อนกลับมานึกถึงหลักคำสอน ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ท่านได้พูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักการพื้นฐานง่าย ๆ ที่เราสามารถลงมือทำได้ทันที  หลักการนี้ผมว่าเหมาะที่จะนำมาใช้ในยุคโควิดเอามาก ๆ  เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเบื้องต้น  ได้ดีที่สุด

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้  รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  จนเกิดความยั่งยืน  พอเพียงในความหมายนี้ก็คือ การเดินทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลัก 3 ประการ ดังนี้

1. ความพอประมาณ  ในที่นี้หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะของตน  ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย สามารถดูแลตัวเอง และครอบครัวได้ อย่างไม่ยากลำบากเกินไป

2.ความมีเหตุผล  เราต้องมีเหตุผลทุกครั้งในการตัดสินใจกับทุกเรื่องในชีวิต  พิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบ โดยปราศจากอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง

3.การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  หมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้  มีสติและตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาณ  รวมทั้งมีแผนสองสำรองไว้อยู่เสมอเวลามีเหตุฉุกเฉิน

การที่เรารู้จักพอเพียงใช้ชีวิตแบบพอประมาณ  ไม่สร้างหนี้  ไม่โลภจนเกินไป  รู้จักประมาณตนและความพอดีในชีวิต  นี่แหละครับที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง  หลายคนไม่เข้าใจชีวิตในยุคโควิด  พอเกิดปัญหาต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้อง และโทษกันไปมา  ทั้งที่ในความเป็นจริง  เราคือมนุษย์โลก  ตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นสิ่งสมมติที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นเอง  เราทุกคนมีหน้าที่  ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  และแก้ปัญหาร่วมกัน  ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง  เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

มันไม่มีใครดีกว่าใครหรอกครับ  เรามองต่างมุมกัน  ทุกคนมีความคิดเห็นในมุมของตัวเองผ่านประสบการณ์ของตัวเราเอง  เพราะฉะนั้นหาจุดตรงกลางเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน  เมื่อความเข้าใจตรงกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีครับ

ทีนี้เมื่อเราอยู่ในยุคของโควิด  เรามาดูกันครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำได้อย่างไรบ้าง

1.ใช้จ่ายเงินสดพยายามอย่าใช้บัตรเครดิต  หรือเอาเงินอนาคตมาใช้

2.ห่อข้าวมากินในที่ทำงาน (ทำกับข้าวทานเอง)

3.ไฟฟ้าถ้าหากไม่จำเป็นก็ปิดและใช้เท่าที่จำเป็น  วันไหนอากาศไม่ร้อนก็เปิดพัดลมแทนการเปิดแอร์

4.ก่อนที่จะไปซื้อของทุกครั้งควรทำรายการไว้ให้เรียบร้อย  เพื่อที่จะได้ให้ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องซื้อ  นอกเหนือจากนั้นคือไม่จำเป็น

5.เก็บออมก่อนทุกครั้งเมื่อคุณมารายรับเข้ามา  ถ้าให้ดีควรอยู่ที่ 30-50 % ของรายรับถ้าเป็นไปได้  นั่นจะทำให้ลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของคุณมาก

6.หากมีพื้นที่ก็ปลูกผักสวนครัวกินเองดีกว่าครับ  มีประโยชน์และทำให้สุขภาพของเราดีด้วย

นี่ก็แค่หลักพื้นฐานง่าย ๆ ที่คุณสามารถปฎิบัติได้ทันที  ชีวิตง่าย ๆ ธรรมดานี่แหละครับ  คือชีวิตที่มนุษย์ต่างปรารถนา  แต่ก็มักหลงลืมไปว่า  เราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่  ยังไงฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ.