เวลาที่เกิดปัญหา อย่าแสดงความเห็นแก่ตัวออกมา

ดูข่าวช่วงนี้มีแต่เรื่องที่ทำให้เราจิตตก  ธรรมชาติกำลังให้บทเรียนที่สำคัญกับมนุษย์เราอยู่  ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น  ก็ด้วยน้ำมือของมนุษย์  สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คงไม่พ้นตัวมนุษย์นั้นแหละครับ  ผมเคยคิดนะครับว่า  ยิ่งโลกเราพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่  สิ่งดีๆก็จะเกิดกับโลกมากขึ้น  ในทางกลับกันปัญหากลับมากขึ้นกว่าเดิมไปซะอีก  แล้วเทคโนโลยีคือสิ่งที่จำเป็นกับมนุษย์จริงหรือ

เทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้น  เรามองเห็นแต่ข้อดีของสิ่งต่าง ๆ  แต่สิ่งที่เราหลงลืมไปนั่นก็คือ ผลกระทบที่ตามมากับเทคโนโลยี  รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่อสังคม  ถ้าหากจะพูดไม่ผิดก็คือ มนุษย์ในยุคนี้  ความรับผิดชอบต่อสังคมน้อยลงไปทุกที  นั่นเพราะเรามองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว  ทั้งที่จริงแล้วมนุษย์เรา  อาศัยกันบนโลกใบนี้เป็นสังคม  ทุกฝ่ายจะต้องอยู่ร่วมกันและสร้างความสวยงาม  ความดีงามให้กับโลกใบนี้  แต่นี่ทุกคนกำลังจะทำลายโลก  ในทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะ
-ปัญหาโลกร้อน
-ปัญหาไวรัสระบาด
-ปัญหากลไกลของราคาสินค้าและค่าเงิน
สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้น  มันไม่มีประโยชน์เลยว่าจะมาโทษว่า ใครผิด ใครถูก  พอปัญหาขึ้นทุกคนในสังคมก็ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอยู่ดี  ถ้าหากคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับตัวเอง  ในที่สุดพอปัญหาลุกลามมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับคุณอยู่ดี  ไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม  พอถึงวันมนุษย์ก็ต่างออกมาเรียกร้อง  ถึงความเป็นธรรม สิทธิ์ เสรีภาพต่าง ๆ  เห็นไหมละครับว่า เรื่องบางอย่างสังคมถูกออกแบบมาให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกัน  ปัญหาส่วนรวมจึงสำคัญมากกว่าปัญหาส่วนตัว
เราต้องแยกให้ออกว่า  สิ่งที่เราทำนั้นทำเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อตัวเราเองกันแน่  ถ้าสิ่งนั้นเป็นการทำเพื่อตัวเอง  ก็หันมาทบทวนหน่อยว่า  มันจะสร้างความเดือนร้อนไปถึงส่วนรวมหรือไม่  ถ้าไม่ค่อยตัดสินใจทำ  แต่ถ้าใช่แน่นอนผลกระทบต่อส่วนรวม  คุณก็ต้องมาทบทวนและหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้  ทุกคนต่างก็รักตัว  กลัวตายกันทั้งนั้น  ไม่มีใครไม่เห็นเเก่ตัว  แต่คุณก็ไม่ควรไปเอาเปรียบใคร หรือเอาเปรียบส่วนรวม
ในยามนี้ผมอยากให้ทุกคนรักกันให้มากขึ้น  เห็นอกเห็นใจเพื่อมนุษย์ด้วยกัน  อย่าได้แบ่งแยก ชนชาติ ศาสนากันเลย  เราคือเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตายกัน  เพราะฉะนั้น ในเวลานี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ ความรัก การแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน อย่าแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาในยามที่เกิดปัญหา  เพราะวันนี้เมื่อปัญหาหมดไป  คุณจะไม่เหลือใคร  ไม่มีใครอยากคบหา  หรือติดต่อกับคุณอย่างแน่นอน  อยากให้คนรักก็จงมอบความรักให้คนอื่นก่อน  เราไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทำสิ่งนั้นกับคนอื่น  เพียงเท่านี้ชีวิตเราก็ถือว่าเราเดินสายกลางได้แล้ว  ยังไงผมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย จากโรคร้ายในช่วงนี้นะครับ   …….

One thought on “เวลาที่เกิดปัญหา อย่าแสดงความเห็นแก่ตัวออกมา

ความเห็นถูกปิด