อย่าใช้ชีวิตแบบมีความทุกข์

ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนแล้วทำให้ตัวเองไม่มีความสุข  ก็อย่าพยายาม สิ่งที่เราควรทำก็แค่ถอยออกมาเท่านั้น  เพราะยิ่งนานวันเข้า  สิ่งเหล่านี้จะกลับมาทำร้ายเราในภายหลังได้  เราไม่ควรไปตำหนิใครทั้งนั้น  สิ่งที่เราทำได้ก็คือ เราควรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตัวเรา  คนบางคนยอมให้ตัวเองจมอยู่ในความทุกข์  รู้ทั้งรู้ว่ามันคือความทุกข์  แต่ก็ยังยอมให้มันเป็นไปแบบนั้น  เหตุนั่นก็เพราะคนบางคนไม่ยอมรับความจริง และไม่รู้จักปล่อยวางกับบางเรื่อง

คนบางคนยังทุกข์อยู่กับอดีตที่เจ็บปวด  และก็ยอมให้อดีตย้อนกลับมาทำร้ายเราตลอดเวลา  ให้เราต้องเจอแต่คนไม่ดี  คนที่คอยแต่จะกลับมาทำไรเราด้วยเหตุการณ์แบบเดิม ซ้ำ ๆ อย่างนี้ไปเรื่อย  สำหรับบางคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีทางเลือก  แต่ถ้าลองนึกให้ดี ๆ คุณได้เลือกมันไปแล้ว  เลือกให้อยู่ในสภาพจำยอมให้มันเป็นแบบนี้  เพราะชีวิตเราเลือกมันได้นะ  อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ไปตลอดชีวิต

ชีวิตนี้มันแสนสั้น  บางทีเราไปเสียเวลากับเรื่องไม่จำเป็น  เป็นครึ่งกว่าชีวิตกว่าจะมานึกได้  ก็เสียเวลาไปนานมาก  เลยมาก็วัยกลางคนไปแล้ว  ก็อย่างว่าแหละครับ  มนุษย์ล้วนแล้วแต่สติปัญญา และประสบการณ์ชีวิตที่พบเจอนั้นแตกต่างกัน  การแก้ปัญหาของแต่ละคนก็แตกต่างกัน  ตามแต่สติปัญญาของบุคคลนั้นไป  ก็จะพิจารณาว่าเราสมควรจะบอก หรือแนะนำใคร  เราต้องกลับมาพิจารณาก่อนว่า  บุคคลนั้นมีสติปัญญาระดับไหน  เขาสามารถรับรู้ได้มากน้อยเพียงใด  อยากสักแต่พูดหรือสั่งสอนเขา  เพราะสำหรับบางคน  มันแค่คำพูดแบบทวนลม  เขาไม่รับรู้และไม่สามารถเข้าใจมันได้จริง ๆ

การวางแผนอนาคตนั้น  จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับยุคนี้เพราะเงินคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  คนที่มีเงินนั้นมีทางเลือกมากกว่า  คำพูดนี้มีส่วนจริงอยู่มาก  การเลือกให้ความอิสระกับตัวเองได้  บางทีการจะก้าวข้ามเส้นนี้ได้  ก็ต้องมีอิสระภาพทางการเงินให้ได้เสียก่อน  อิสระภาพในที่นี้หมายถึง  มีเงินที่เพียงพอความค่าใช้จ่าย  ไม่เดือนร้อนใคร และไม่มีหนี้สิน  สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้โดยไม่ลำบาก  จะเห็นได้ว่าคนที่มีความสุขมากที่สุด  ก็คือคนที่มีอิสระ ทั้งทางการเงินและเวลา  สิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ต่างปรารถนา  แต่น้อยนักที่จะสามารถทำได้  เพราะยังคงติดกับดักอะไรบางอย่าง  โลกทุนนิยมนี้  บางทีก็ไม่ต่างจากนรกบนดินดีๆ นั้นเอง  ถ้าคุณรู้จักใช้เงิน และวางแผนการเงินอย่างมีสติ  ก็ไม่ต่างกับอยู่สวรรค์บนดินนั่นเอง  แต่ถ้าคุณมีหนี้สินรุงรัง  อยากมีอยากได้มากขึ้น  ไม่รู้จักพอ สร้างหนี้ขึ้นเรื่อย ๆ  ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็น ทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นเอง

ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ  ชีวิตมีทางเลือก แต่ก่อนที่จะมีทางเลือกได้คุณก็ต้องตัดสินใจ ลงมือทำอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณให้มันดีซะก่อน  อย่ามัวแต่อ้อนวอนหรือสวดภาวนา  เพราะไม่มีประโยชน์อันใด  ใครที่พลาดไปแล้วก็ขอให้มาเริ่มกันใหม่ ยอมรับความจริง และตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแก้ปัญหานี้ให้จงได้  ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้  ถ้าเราคิดจะลงมือทำมันจริง ๆ  ถ้าคุณมีความเชื่อทุกอย่างก็จะสำเร็จดังปรารถนา

โพสต์ใน HOME