หลักในการวิเคราะห์คน

ในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา  ต้องมีอยู่แล้วครับที่เราต้องประสบพบเจอกับผู้คนมากมาย  ทั้งบุคคลที่ถูกใจเรา  และไม่ถูกใจเรา  สำหรับคนบางคนเราก็หลีกเลี่ยงได้  แต่สำหรับบางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้  มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำใจยอมรับมันมากมายน้อยแค่ไหน

พระพุทธเจ้าไม่สอนบัวใต้น้ำ  เรื่องนี้มันจริงอยู่ทุกสมัยนะครับ  ไม่ว่าเราจะไปแนะนำหรือสอนใคร  เราต้องดูว่าเขารับได้แค่ไหน  เขามีทิฐิหรือไม่  คนบางคนสอนยากแบบนี้ก็ไม่ควรสอน  การวิเคราะห์คนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

วันนี้ผมขอนำเคล็ดลับในการเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในทางปฎิบัติ

1.เข้าใจภาพรวม  ขั้นตอน และวิธีการในแต่ละขั้นตอนของการทำธุรกิจ (เข้าใจ)

2.รู้ว่าศาสตร์ทางวิชาการใดบ้างที่ต้องนำมาใช้กับชีวิตของเราบ้าง  และขอบเขตเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้น ๆที่ต้องรู้เพื่อการทำให้สำเร็จ (รู้)

3.เคยได้นำศาสตร์ที่กล่าวมา และใช้แก้ปัญหาได้จนสำเร็จมาแล้ว (มีประสบการณ์)

4.ผ่านความผิดพลาด จนถึงขั้นรู้จักตนเอง ทำให้เกิดอภิญญา อ่านใจคนออก (รู้จักตนเอง/รู้จักผู้อื่น)

5.รู้วิธีการทำให้เกิดปัญญา  (รวมทั้งศาสตร์เข้ากับศิลปะ)

6.ให้คำปรึกษาแบบเป็นกัลยาณมิตรธรรม (จริงใจ)

คุณสมบัติเหล่านี้คือคุณสมบัติเบื้องต้น  ในการวิเคราะห์คนเราไม่รู้หรอกครับว่า  เพราะมนุษย์ยากแท้ หยั่งถึง  เพียงแต่เราต้องอ่านคนออก และเข้าใจบทบาทที่แท้จริง  อย่างไม่มีอคติ  และด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์   ปราศจากความคิดเห็นส่วนตัว  ทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบไปด้วยปัญญา  ใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางในการแก้ไขปัญหาชีวิต

ถ้าคุณตั้งตนอยู่ในหลักคุณธรรม  ไม่ว่าคุณจะพบเจอคนประเภทไหนหรือแบบไหน คุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดี  นั่นเพราะคุณมีหลักการในการวิเคราะห์คนไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว  จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร  บางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนยาก  ถ้าเรามองแบบคนทั่วไป  แต่ถ้าใช้ตาปัญญาในการมองแล้ว  พื้นฐานของมนุษย์ล้วนมาจะสิ่งเดียวกันหมด  ไม่มีความแตกต่างกันมากครับ

ในชีวิตคนเรามันมีอยู่แล้วครับ เราอาจประสบพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย  มีเรื่องที่ดีบ้าง ร้ายบ้างหรือประสบพบเจอเรื่องแปลก ๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปตลอดกาล  เพราะฉะนั้นหากมีเหตุการณ์แปลกๆ เข้ามาในชีวิต จงรีบกระโดดเข้าไปหามันครับ  มันอาจเป็นโอกาสครั้งเดียวที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล