สัตว์ในตำนาน

ผมขอพูดถึงสัตว์ในตำนานตัวนี้ก่อนนะครับ  หรือที่หลายท่านรู้จักในชื่อ “กิเลน”  จากรูปที่ท่านเห็นผมไม่มั่นใจมากนะครับว่าลักษณะถูกต้องไหม  คือมีหัวเป็นสิงห์  ลำตัวเป็นมังกร มีหางเหมือนม้า  (ภาพถ่ายนี้ผมถ่ายที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับ)

กิเลน  ถือเป็นสัตว์มงคล  ตามความเชื่อของคนจีนโบราณมักจะพูดว่าสัตว์ชนิดจะปรากฎให้เห็นเฉพาะเมื่อบ้านเมือง  มีคนที่ดีประกอบด้วยคุณธรรมมาเกิด  มีคัมภีร์โบราณบันทึกไว้ว่า  กิเลสเป็นสัตว์ที่มีความเมตตาสูง  จิตใจโอบอ้อมอารี  ไม่ทำร้ายทั้งคนและสัตว์ 

สาเหตุที่ผมนำสัตว์มงคลมาพูดในช่วงนี้ก็เพราะเห็นว่า  ประเทศไทยเรากำลังจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้  การที่เราจะได้ผู้นำที่มีคุณธรรมสูงส่ง  เพื่อมาพัฒนาประเทศชาติ  เป็นกำลังสำคัญหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยของเรา  ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  จึงถือเป็นจุดสำคัญและจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย

หากเราได้ผู้นำที่ดีมีคุณธรรมเสมือน  “กิเลน” นั่นเท่ากับว่าเราได้คนดีมีคุณธรรม  เข้ามาบริหารกิจการประเทศ  สิ่งที่ส่งผลตามมาก็คือ  ประชาชนก็จะมั่งมี  ไม่ขัดสนและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  คนดีมีคุณธรรมเป็นยังไง  คำนิยามพูดยากนะครับ  เอาเป็นว่าผมพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วกัน   ก็คือคนที่มี อิทธิบาท 4  ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และที่ขาดไม่ได้คือ มีมงคลชีวิตครบทั้ง 38 ประการ (สามารถหาอ่านดูได้ครับ)

บนโลกใบนี้ไม่ว่าชาติไหนในโลก  ในยุคปัจจุบันต่างก็ต้องการผู้นำ  ผู้นำที่ดีและทรงคุณธรรม  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  จนเอาเปรียบประชาชน และเห็นความทุกข์ยากของประชาชนเป็นเรื่องไม่จำเป็น  กิเลนจึงเป็นสิ่งที่คู่ควรกับยุคสมัยนี้มาก  ถ้านักการเมืองทำตัวเยี่ยงกิเลน  ก็จะมีคนรัก  เคารพ ให้ความนับถือ  และพร้อมจะก้าวข้ามความลำบากไปด้วยกัน  ไม่ว่าประเทศชาติจะประสบพบเจอกับเรื่องร้าย ๆ อะไรก็ตาม  เราก็จะผ่านไปด้วยกันด้วยความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ผมฝากไว้เท่านี้นะครับ