สมาธินั้นสำคัญอย่างไร

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้ตลอดเวลา  บางทีถ้าหากคุณไม่รู้จักฝึกวิธีคิด  สมองก็จะพาคุณวกวนไปกับเรื่องต่าง ๆ มากมาย  กับความคิดที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากนัก  การฝึกสติสมาธิให้ตื่นรู้เพื่อไม่ให้หมกหมุ่นอยู่กับความคิดมากจนเกินไป  และหันมาสนใจกับสิ่งที่ทำตรงหน้า  รู้สึกถึงทุกลมหายในขณะปัจจุบัน

ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ตื่นกลัว  หรือกังวลกับอนาคตมากจนเกินไป  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในปัจจุบัน  เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง และผู้คนส่วนใหญ่ต่างกังวลและคาดหวังกับผลลัพธ์ในอนาคตอย่างยิ่ง  มีคนเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตเราจะเป็นไปอย่างที่เราคิด และคาดหวังผลลัพธ์เอาไว้  สิ่งนี้ล้วนเป็นเรื่องจริง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากการลงมือทำด้วยตัวของคุณเองด้วย

การจัดสรรบางอย่างให้กับชีวิต  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นกำหนดด้วยตัวเราเอง  แล้วถ้าถามผมว่าสมาธิมีผลอย่างไรกับสิ่งนั้น  จำเป็นมาก  การหยุดนิ่ง ทบทวนบางอย่าง  เป็นเรื่องที่จำเป็น  เพราะจะทำให้เกิดการหยั่งรู้  และสามารถรับมือ หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โลกที่นับวันยิ่งซับซ้อนขึ้น  มนุษย์มีความต้องการแบบไม่สิ้นสุด  ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหน  ทุกคนต่างคิดไปในทางเดียวกันมากขึ้น  นั้นก็คือ ผลประโยชน์ส่วนตน  จึงเป็นเรื่องที่เราละไม่ได้เลยที่เดียว  ปัญหาเล็กน้อยอาจลามไปเป็นปัญหาใหญ่โตได้ในอนาคต  ถ้าทุกคนมองแต่ผลโยชน์ส่วนตน  มากกว่าการมองเห็นถึงภาพรวม  ธรรมมะจึีงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจได้อย่างดีในยุคปัจจุบัน

คุณจะเห็นได้จากภาพยนตร์ต่างๆ  ในทางตะวันตกเริ่มต้องการฮีโร่  เพื่อมากรอบกู้โลกมากขึ้นและช่วยเหลือโลกในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  นั่นเท่ากับว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเริ่มขาดที่พึ่งทางจิตใจ  กันมากขึ้นไปทุกวัน  ธรรมมะจึงเป็นยาดีในยุคนี้  ที่จะคอยเตือนสติคุณไม่ให้หลงทาง  และนำความเดือดร้อยมาสู่คุณในภายหลัง  เพราะฉะนั้นควรเริ่มฝึกฝนสมาธิตั้งแต่ตอนนี้ไว้เลยครับ  อีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกจะวุ่นวายกว่านี้  ผู้คนต่างต้องการที่จะเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น  คนที่ธรรมมะจึงสามารถชนะทุกอย่าง  สติและปัญญาที่เกิดจากการนั่งสมาธินั่น  อานิสงค์ยิ่งใหญ่ไปหลายภพชาติ เราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้  แต่เราสามารถเปลี่ยนอนาคตได้

คุณลองหลับตาฝึกสมาธิวันละนิด ก่อนนอนสัก 15 นาที และตื่นนอนสัก 15 นาที จนเป็นนิสัย  แล้วคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณ  ผมมั่นใจว่าชีวิตคุณจะดีขึ้น  คุณจะพบเจอแต่เรื่องราวดีๆ  ผู้คนดี ๆ จะเข้ามาหาคุณ  และคุณจะสำเร็จดังที่ใจคุณอธิฐานเอาไว้อย่างแน่นอน  การทำดีหรือทำอะไรบางมันมักเห็นผลช้า  เราอาจไม่เห็นในทันที  แต่มันจะค่อยๆปรากฎเมื่อคุณฝึกฝน  และทำมันอย่างสม่ำเสมอ  ไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งไปทุกอย่าง  เป็นธรรมดาว่าล้วนต้องฝึกฝนด้วยกันทั้งนั้น  จนกลายเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทาง  เราไม่จำเป็นต้องเก่ง  หรือรู้ไปหมดซะทุกอย่าง  ขอเเค่ทำให้ดีที่สุด  และรู้ในหน้าที่ของตัวเราเอง  เพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุณทำได้ดีแล้ว  อนาคตข้างจะเป็นอย่างไร  อย่างไปกังวลกับมันมากนัก  แค่คุณเดินตามเป้าหมายที่วางไว้  แล้วค่อยๆทำไป  ได้ก็ถือว่าสำเร็จ  ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต  ผมอยากให้คุณคิดนี้  แล้วทั้งชีวิตของคุณจะพบเจอแต่ความสุข  ยิ่งๆขึ้น  มนุษย์เราเกิดมาเพื่อส่งความรัก  และมอบความรัก  ความสุขให้กับผู้คน  ไม่ใช่เกิดมาเพื่อทำลายนะครับ  จงจำไว้ให้ดีครับ  สันติสุขจะอยู่คู่โลกเสมอถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเรา