สมาธิช่วยได้จริง

ตามหลักพุทธศาสนาเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า  การให้ทานและการทำบุญรักษาศีล รวมไปถึงการภาวนาสิ่งเหล่านี้จะต้องทำควบคู่กันไป  ถึงจะได้อานิสงค์อย่างแรงกล้า  แล้วการภาวนามีผลสูงสุดอย่างไร  เราจะทราบได้อย่างไร

คำตอบนี้เป็นปัจตังจริง ๆ ครับ  ตามที่พระท่านพูดว่า รู้ได้เฉพาะตน ถ้าถามตัวผมจิตที่ตื่นรู้เป็นอย่างไร  ผมก็จะตบว่า  การมีสติ และรู้ถึงปัจจุบันขณะตลอดเวลา  จิตของเราจะรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราตื่นหรือขณะที่เรานอนหลับ  บางทีอาจมีเหตุการณ์ที่เรารู้ล่วงหน้าได้โดยที่เราไม่รู้ตัว  เหมือนจิตมันบอกล่วงหน้า  ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่ฝึกสมาธิบ่อย ๆ

การฝึกจิตตามหลักอานาปานสติถือเป็นเรื่องที่ดี  จะทำให้จิตเรานิ่งและอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา  โลกใบนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย  นั้นเพราะเราไม่รู้จักความพอดี  และมองเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่น  รวมทั้งความรัก โลภ โกรธ หลงในตัวเราเองด้วย  จิตที่ไม่มีการฝึกก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอ  นั่นเป็นธรรมดาของโลก  การรักษาสภาวะจิตนั่นดีอย่างไร  สภาวะจิตตอนใกล้ตายยังไงละครับ  จิตเราจะปั่นปวนรุ่นแรง  เนื่องจากอากาศธาตุกำลังจะแตกดับ  จากภพภูมิหนึ่งไปยังอีกภพภูมิหนึ่ง  การฝึกสมาธิจึงช่วยให้  สามารถทำให้เราควบคุมอารมณ์ไม่ให้หลงตาย

แล้วเป็นให้ปัจจัยที่ทำให้คุณไปสู่ภพภูมิที่ดีได้  มันอาจฟังดูแปลกแต่สำหรับนักปฎิบัติ  สิ่งเหล่านี้เรารู้และเข้าใจกันดี  การที่คนหนึ่งมีบารมีมาก  มีทรัพย์สินเงินทองมาก  นั่นก็เพราะเหตุและปัจจัยที่เขาเคยทำไว้ในอดีตและการสั่งสมในชาติปัจจุบัน  ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลของการกระทำด้วยกันทั้งนั้น  เพราะฉะนั้นจงตั้งตัวเองให้อยู่ในความไม่ประมาท

สรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เราต้องทำตัวเองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  และอยู่กับปัจจุบัน  จงเป็นผู้ตื่นรู้  และมองเห็นสภาพทุกอย่างตามความเป็นจริง  ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ หรือที่ที่จะพาให้เราตกต่ำได้  การคบค้ากับสมาคมกับนักปราชญ์  ก็ทำให้เราได้รับอานิสงค์อย่างยิ่งใหญ่  เป็นการต่อบุญบารมี  ในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป  ดึงตัวเองให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ๆ  แล้วชีวิตคุณก็จะมีแต่เจริญขึ้น