วันนี้คุณเริ่มต้นวางแผนอนาคตหรือยัง ?

การวางแผนสำหรับอนาคตนั้น  หลายคนมองว่าเป็นเรื่องวุ่นวายน่าปวดหัว  แต่ในทางปฎิบัติแล้วนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  หากเรามีแบบแผนที่ชัดเจน  ในการทำงานต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่ออนาคตของเราอย่างแน่นอน  สิ่งสำคัญในการเพิ่มพูนรายได้ของเรานั้น  หลักการพื้นฐานง่าย ๆ นั่นก็คือ การออม  เมื่อคุณมีเงินออม  คุณก็มีโอกาสมองหาลุ่ทางใหม่ ๆ สำหรับการลงทุน  เพื่อพัฒนาและหาช่องทางใหม่ ๆ ให้กับตัวเราเอง  โลกปัจจุบันทุกอย่างมีความเป็นไปได้สูงมาก  ถ้าเทียบกับในอดีต  เราสามารถศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ  จากช่องทางต่าง ๆ มากมาย  ความรู้ใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  บุคคลที่มีความรู้ย่อมได้เปรียบในโลกของยุคข้อมูลข่าวสาร

พอมาพูดถึงหัวข้อนี้แล้ว  ผมเลยอยากจะหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดนะครับ  นั่นก็คือ  โครงสร้างพื้นฐานในประเทศล้วนมีบทบาทที่สำคัญต่อการวางแผนการออมและการลงทุนเป็นอย่างมาก  นั่นก็เพราะมันส่งผลให้เห็นถึงทุกอย่างภายในประเทศนั้น ๆ มีการดำเนินการอย่างไร  ความสามารถในการบริหารจัดการต่อผู้ลงทุนเป็นอย่างไร  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักลงทุนในการวางแผนการลงทุนในอนาคตได้  ส่วนตัวผมมองว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง  การบริหารจัดการของประเทศนั้น ๆ กฎหมาย และการดำเนินการระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ภายในประเทศ  รวมทั้งผู้บริหารหรือผู้นำนั้นย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือ  การมีทัศนคติที่ดีมันคือพื้นฐานที่สำคัญในการก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า  ความคิด การกระทำ และคำพูด ล้วนส่งผลต่อเรา  สัจจะวาจาก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน  การรักษาคำพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง  ผมอยากที่จะให้คุณวางไว้ในแผนชีวิตของคุณไว้เลยครับ  ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน  การมีสัจจะวาจานั้นมีค่ามากกว่าเงินทองมาก  มันคือตัวเเทนของความน่าเชื่อถือ  และเป็นบันไดขั้นพื้นฐานที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ  ยังไงก็ตามแต่ครับการมีแผนที่ย่อมดีกว่าไม่มีแน่นอนครับ

การสร้างคุณค่าในตัวเรานั้น  สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การเคารพในตัวตนของเราและผู้อื่น  ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  การสร้างคุณค่าก็เปรียบเสมือนการสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเอง ในทางเศรษฐศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง  ที่อาจให้ผลตอบแทนกับเราในอนาคตได้  การมีแผนชีวิตที่ชัดเจน  ย่อมทำให้เรานั้นไปถึงเป้าหมายได้เร็ว และเห็นทิศทางให้ชัดเจน  สามารถปรับเปลี่ยนแผนการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้  สำหรับใครที่ยังไม่มีแผนการในชีวิตก็อยากให้ลองได้เริ่มลงมือทำอะไรใหม่ ๆ ดูนะครับ  ทุกอย่างเป็นไปได้เริ่มจากตัวคุณเองครับ..

One thought on “วันนี้คุณเริ่มต้นวางแผนอนาคตหรือยัง ?

ความเห็นถูกปิด