วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เสาร์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปไหว้พระที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  วัดนี้เป็นวัดหลวงประจำรัชกาลที่ 5   อันที่จริงผมก็ต้องขอเรียนตามตรงว่า ตัวผมเป็นคนไทยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปแวะเวียนไปที่วัดนี้เลย  ผมเป็นแฟนเพจของยูทูปเบอร์ชาวญี่ปุ่น      ผู้หญิงที่ทำเพจการท่องเที่ยวในเมืองไทยของเรา ดูแล้วรู้สึกประทับใจมากครับเกี่ยวกับวัดนี้

จึงได้ทำการศึกษาเส้นทางว่าสามารถเดินทางไปที่นั้นได้อย่างไรบ้าง  การเดินทางถือว่าสะดวกมากครับ  ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไปลงที่สถานีสามยอด  บริเวณสถานีสามยอด  ท่านจะได้เห็นบรรยากาศเมืองเก่าและบรรยากาศกรุงเทพเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้ว   เป็นบรรยากาศที่น่าดูไม่น้อยเลยครับ

 

 

ลงจากสถานีเดินไปอีกประมาณ 800 เมตรก็ถึงวัดนี้แล้ว  วัดนี้ผมอ่านประวัติคราว ๆ เป็นวัดที่ก่อสร้างโดยรัฐกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)  ลักษณะของวัดเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปธรรมจัก 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพงทั้ง 8 ทิศ  และนอกจากนั้นจุดเด่นของที่นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ  เป็นที่จำวัตรของสมเด็จพระสังฆราชหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรครับ
และที่เป็นจุดเด่นอย่างก็คือ พระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์ที่งดงามที่สุดในแผ่นดิน  ใครที่มีโอกาสได้แวะเวียนไปก็ไปสักการะขอพรจากท่านได้ครับ

 

บริเวณภายในวัดมีสถานที่สวยงามมาก  คุณสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบ  และสามารถถ่ายรูปได้ตามที่คุณต้องการ  ถือเป็นงานศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างมาก  ลองตัวภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายไว้ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่บริเวณสุสานหลวง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างสุสานหลวงขึ้นในที่อุปจารชานกำแพงวัดด้านทิศตะวันตก (ติดกับถนนอัษฎางค์ ริมคลองคูเมืองเดิม นอกเขตกำแพงมหาสีมาธรรมจักรของวัด) เป็นที่บรรจุพระอัฐิ (กระดูก) และพระสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิดคือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา และพระราชโอรส พระราชธิดา ได้อยู่รวมกันหลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

อนุสาวรีย์ที่สำคัญคือ เจดีย์สีทอง 4 องค์ เรียงลำดับจากเหนือไปใต้ ซึ่งมีชื่อสอดคล้องกันดังนี้  ที่มา www.travel.mthai.com

 

  • สุนันทานุสาวรีย์ พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  • รังษีวัฒนา พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า)
  • เสาวภาประดิษฐาน พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
  • สุขุมาลนฤมิตร์ พระราชทานแก่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี (สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี)