มงคลในชีวิตของมนุษย์โลก

มีคนเคยบอกผมว่า แก่นแท้ของชีวิตก็คือ การหาตัวเองให้เจอ แล้วคุณจะมีความสุขเอง โลกแห่งความเป็นจริง มันก็ยากมากกับการที่เราจะสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเราเอง ตามแบบฉบับที่เราต้องการ ซึ่งเส้นทางแบบนั้นมันปลอดภัย แต่มันก็ไม่ได้หมายถึงการสะสมความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้

อันที่จริงมนุษย์นั้น ต้องพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และอริยทรัพย์ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ทำให้ชีวิตเราไม่ได้ราบรื่นไปตามแบบที่เราต้องการ การเป็นคนดี แต่ไม่มีทรัพย์ก็ย่อมยากลำบากเหลือเกิน ในการที่จะไปสร้างคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ นั่นเพราะเสียงเราไม่ได้ดังพอ เสมือนคนที่มีทรัพย์มากมายมหาศาล การจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ย่อมง่ายกว่ามาก

และนอกจากนั้น เมื่อเรามีมากพอมนุษย์ถึงจุดที่ตัวเองไม่เดือนร้อน ก็มิใช่เรื่องยากที่คิดจะเเบ่งปันไปให้กับผู้อื่นโดยง่าย ผิดกับการที่มนุษย์แทบจะไม่มีอันจะกิน การทำบุญกุศล กลับกลายเป็นสร้างความลำบากให้กับตัวเองไปอีกก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นจงหาความพอดีให้เจอ ความพอดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ำรวยมหาศาล แต่ก็ไม่ขัดสนใจตัวเองต้องลำบาก

ผมอยากแนะนำท่านผู้อ่านในเรื่องหลักการใช้ชีวิตแบบชาวพุทธ มงคลสูตร มงคลชีวิต 38 ประการ ท่านสามารถหาอ่านได้ทั่วไป แล้วชีวิตของคุณจะเจริญขึ้นแบบทันตาเห็น ทั้งนี้ก็เพราะการเลี้ยงชีพโดยชอบ มิใช่การได้มาโดยมิจฉาชีพนั้น มันย่อมส่งผลดีในระยะยาว และทำให้ชีวิตเรานั้นสงบสุขลงได้

ชีวิตที่สงบสุข และมุ่งหน้าสร้างแต่กรรมที่ดีนั้น ชีวิตหลังความตายก็จะส่งผลให้เราไปยังถิ่นที่ควรกับเรา หากไม่ทำเช่นนั้นแล้ว คุณย่อมมีนรกเป็นที่ไป มนุษย์ต้องมีศีล สมาธิ ปัญยา จาคะ สัจจะ เเละ หิริ โอตัปปะ นั่นจะส่งผลให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรม และสามารถเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมได้

ผมก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับ ใครที่สร้างแต่กรรมดีไว้ก็สร้างต่อไปนะครับ การทำความดีนั้นยากและเห็นผลช้า แต่รับรองได้ว่าคุณจะได้รับผลนั้นแน่นอน มันคือหลักธรรมชาติ ท่านปลูกสิ่งใด ท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน

One thought on “มงคลในชีวิตของมนุษย์โลก

ความเห็นถูกปิด