ฝันในฝัน

“การที่จะควบคุมความฝันได้นั้น ผู้ฝันจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายฝันเสียก่อน  จึงจะสามารถควบคุมความฝันได้”

ความฝันเป็นเรื่องที่แปลกและซับซ้อน  บางครั้งนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้  แต่ผมเชื่อว่าคุณคงเคยมีเหตุการณ์แบบผมเป็นแน่  ที่เขาเรียกว่าฝันในฝัน

เช่น

  • ฝันเห็นตัวเองกำลังทะเลาะกับใครบางคนอยู่  แต่ก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
  • ฝันเห็นถูกคนทำร้าย  แต่เราก็ไม่สามารถไปช่วยเขาได้
ความฝันเหล่านี้เขาเรียกว่า Lucid dreaming คือ สภาวะที่คนเรา สามารถที่จะรู้สึกตัว และตระหนักได้ว่าตนเองนั้นอยู่ในความฝัน ในขณะที่ตัวเองฝันอยู่ ทำให้สามารถควบคุมความฝันของตนเองได้ เช่น เมื่อเรากำลังฝันร้าย พบสิงโต ถ้าสามารถควบคุมความฝันได้ ก็จะสามารถเปลี่ยนสิงโตที่ดุร้าย เป็นแมวเชื่องๆ ได้ แล้วก็จะไม่พบกับฝันร้ายอีกต่อไป ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี และนอนเต็มอิ่ม (ของคุณ Wikipedia)
แต่กลับกันสถานการณ์ของผมจะต่างจากคำว่า Lucid dreaming คือไม่สามารถควบคุมมันได้  เป็นเรื่องที่แปลกมาก  แต่พอได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มากขึ้น  ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นว่าผมสามารถที่จะควบคุมมันได้  ทั้งในฝันและสถานการณ์จริง
ก่อนอื่นที่คุณฝันเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบผม  ให้คุณระลึกสติไว้เลยว่านี่คือความฝัน  คุณจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายฝันให้ได้เสียก่อน
เช่น ในฝันไม่ว่าคุณกำลังอยู่ในบทบาทไหนก็ตาม  จงเล่นไปตามบทบาทนั้น  อย่าคิดว่านี่คือสถานการณ์จริงแต่มันคือสถานการณ์ที่เกิตขึ้นในฝัน  หรือจิตใต้สำนึกของคุณ  ฝึกแบบนี้จนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายฝันให้ได้เสียก่อน  แล้วคุณจึงจะสามารถควบคุมความฝันของคุณได้
ความฝันบอกอะไร  ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน  แต่โดยส่วนตัวผม  ความฝันกำลังบอกอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในจิตใจของเราอยู่  มันไม่เคยโกหก  จะเกิดขึ้นได้จากหลายสถานการณ์ เช่น
-ความกลัว
-ความเศร้า
-ความดีใจ เสียใจ ผิดหวัง
ถ้าหากมองกันตามจริง  ก็คือสภาวะอารมณ์นั่นเอง  ภายในจะบ่งบอกว่าทุกสิ่งว่าเป็นยังไง  และขัดแย้งกับภายนอกของคุณหรือไม่  บางทีการที่คุณควบคุมสถานการณ์บางอย่างในฝันไม่ได้  เพราะมันขัดแย้งกับบุคลิคภายนอกของคุณก็ได้  (ที่เรียกว่า“ไบโพล่าร์” หรือบางคนอาจเรียกว่าโรค “คนสองบุคลิก”)  แต่ก็อย่าได้ตกใจไปครับ โรคเหล่านี้รักษาได้  หากรู้จักฝึกสติและควบคุมอารมณ์ของเรา  ทำจิตใจให้สงบผ่อนคลาย  นั่งสมาธิบ่อยๆ  เพราะสมาธิจะเป็นยาชั้นดี  ในการที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีที่สุด  ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหน   สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์หาใช่เรื่องแปลก  สิ่งหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่า  เราเป็นอะไรกันแน่  ยอมรับความเป็นจริงตรงหน้า  ค่อยๆหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ  แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี