ปัญญาในทางธรรม

มีความจริงและความเข้าใจในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาก

เราวัดความเจริญกันในทางวัตถุมากขึ้น เป็นต้นว่า

-ประเทศไหนมีตึกสูงกว่ากัน มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วมากกว่ากัน

-ประเทศไหนมีระบบการศึกษาดีกว่ากัน

-ประเทศไหนมีคนฉลาดมากกว่ากัน

ทรัพยกรมนุษย์ที่เราให้ความสนใจกันในแบบฉบับของสังคมแบบทุนนิยมนั้น  มันอาจใช่ครับว่ามันส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ  แต่..จะมีประโยชน์อะไรถ้า…

-คนในชาติไม่มีความสามัคคีกัน

-คนในชาติทุจริตและมีการคอรัปชั่น

-คนในชาติแล้งน้ำใจ  ไม่เอื้อเฟื้อ แบ่งปันซึ่งกันและกัน  สังคมเต็มไปด้วยการแข็งขัน

แล้วแบบนี้ต่อให้ประเทศจะเจริญไปถึงขีดสูงสุด  แต่กลับกลายเป็นว่า มันล้มเหลวในเรื่องคุณภาพจิตใจของบุคคล  ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์  สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และประเทศชาติ นั่นก็คือ การยกระดับจิตใจของตัวคุณให้สูงขึ้น  ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างสูงสุด

หากมนุษย์เราขาดซึ่งคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้  ก็ยากที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีได้ ผมมาสังเกตนะครับว่า  ประเทศทางฝั่งยุโรป  แทบจะไม่มีการสร้างตึกสูงอะไรมากมายเท่ากับในอเมริกา  แต่ประเทศก็เจริญเป็นอย่างดี  และก็ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก  ให้เข้าไปท่องเที่ยวได้  นั่นเพราะความหลงไหลในเสน่ห์  ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่  ของยุโรปที่มีมาอย่างยาวนาน

แท้ที่จริงถ้ามองกันในเเง่ความเจริญ  โดยใช้ตึกสูงสวยงามเป็นตัววัด  นั่นมันก็แค่ บ่งบอกถึงความเจริญในทางวัตถุแต่ไม่ได้สะท้อนความเป็นชาติหรือวัฒนธรรม  เรื่องนี้ผมอยากให้ประเทศไทยหันกลับมา
ทบทวน ก่อนจะตัดสินใจสร้างอะไรนะครับ  ประเทศเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  คุณควรสร้างและต่อ
ยอดจากศิลปะและชิ้นงานเหล่านั้น

สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ามูลค่า  เพราะในระยะยาวสถาปัตยกรรมที่เน้นเรื่องการสร้างคุณค่า  จะมีมูลค่าที่สูงกว่า  และถือเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  ไม่ใช่ตึกที่รอวันทุบทิ้งในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น  เรากำลังคิดอะไรกันอยู่  ให้หันมาทบทวนตัวเราเองให้ดี  กลับมาอยู่ที่ตัวเราเอง  อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของตัวเรากันแน่

ได้โปรดหยุดฟังเสียงตัวเอง  หยุดวิ่งตามคนอื่นสักพัก  บนโลกที่นับวันจิตใจผู้คนซับซ้อนยิ่งขึ้น  ยากที่จะเดาความหมายที่แท้จริงของเขาได้  เราต้องฝึกการชั่งใจตัวเอง  อ่านทุกอย่างให้ทะลุปรุโปร่ง  การฝึกสมาธิเข้าถึงจิตวิญญานสูงสุดของเรานั่นแหละ  ที่จะสามารถหยั่งใจผู้อื่นได้  ปัญญาขั้นสูงนี้ต่างหากที่เราควรพัฒนาให้สูงสุด  ปัญญาทางโลกเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุด  เพราะความรู้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ  แทบจะหาจุดที่สิ้นสุดไม่ได้

ผมขอฝากทุกท่าน ไว้เป็นข้อคิดเตือนใจตัวเองนะครับ  อย่าได้ไปหวังจะรวยทางลัด  คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้  อย่าได้ไปกังวลตรงนั้นให้มาก  จงเป็นคนที่ฉลาดทั้งทางโลก และทางธรรม  หาจุดที่สมดุลกับชีวิต อย่าให้มันสุดโต่งจนเกินไป  เพียงเท่านี้คุณก็เข้าถึงซึ่งความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต  มันอาจไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปทั้งหมด  แต่ผมมั่นใจได้ว่า คุณจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้เลย

One thought on “ปัญญาในทางธรรม

ความเห็นถูกปิด