บัณฑิตเลือกนาย

การเป็นบัณฑิตนั้น  นอกเนื่องจากทักษะในเรื่องความรู้ ความสามารถทางด้านสติปัญญาแล้ว เราต้องรู้จักการวางตัวให้ดี  รู้จักกาละเทศะ  เรื่องไหนที่ควรพูดไม่ควรพูด  และการระแวดระวังตัวเมื่อภัยจะเกิดขึ้นกับตัวเอง  นอกจากนั้นคุณธรรมก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  การที่เราจะเป็นที่ปรึกษาให้ใคร  หรือรับใช้นายประเภทไหน  การพิจารณาในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง  นายที่เราเลือก คือสิ่งที่จะกำหนดเราได้ในอนาคต  ในเรื่องคุณธรรมของนายควรสูงและมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  และดูน้ำจิตน้ำใจของเขา  ที่แสดงออกต่อเรานั้นมีความจริงใจมากแค่ไหน  ได้นายดีชีวิตคุณก็เจริญงอกงามครับ

การพึ่งรู้ของบัณฑิตนั้น  เราต้องรู้จักการเลือกนายให้ดี  ทดสอบคุณธรรมตัวเขา  ถ้าหากคุณมั่นใจว่าตัวเขาดีพร้อมก็จงทุ่มเทให้สุดกำลัง  แต่หากเขายังเป็นนายประเภทต่อหน้าและลับหลังคนละเรื่องกันเลย  หรือประเภทที่ไม่รู้จักเชื่อใจใครเลย  บุคคลแบบนี้บัณฑิตควรถอยห่างนะครับ  ชีวิตคุณนั้นเลือกได้  อย่าไปเสียเวลากับเขาเลย  การเลือกคนผิดบางทีอาจนำภัยใหญ่หลวงมาหาเราได้

สิ่งที่จะคุ้มครองคุณได้คือ ความถูกต้อง และคุณธรรมในใจคุณนั้นแหละ  มันเป็นยาดีและยาชูกำลังให้กับคุณได้  ถ้าบัณฑิตท่านไหนอยู่ภายใต้นายที่ขาดซึ่งคุณสมบัติที่ดี  ขาดคุณธรรม  อยากให้คุณลองพินิจ พิจารณานะครับว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  หรือยอมรับฟังความคิดเห็นเราหรือไม่  ถ้าไม่….Move on ครับ  อย่าไปเสียเวลากับคนประเภทนี้เลย  โลกนี้กำลังรอคนที่เหมาะสมกับคุณ  เข้าไปหาเขาอยู่ครับ อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีหนทาง  เพราะชีวิตนี้คุณเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหน  อย่าให้ใครมาบงการชีวิตคุณ

จิตใจที่แน่นิ่ง  มั่นคงนั้น  แม้มีคนปองร้ายหรือคิดไม่ดีกับบัณฑิต  ย่อมไม่สามารถทำอะไรเราได้  การมีสติรู้ตลอดเวลา ย่อมรู้วิธีการเอาตัวรอดได้  ใครจะดีหรือเลวนั้นมันก็เรื่องของเขา  สิ่งที่สำคัญก็คือ ตัวเราต้องคิดดี พูดดี ทำแต่สิ่งที่ดีเข้าไว้  แล้วพลังงานที่ดีจะวิ่งเข้าหาคุณเอง  จำไว้ครับว่ามารไม่มี บารมีไม่เกิด…