ทรัพยากรของประเทศที่พัฒนาแล้ว

ถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศในภูมิภาคเอเชีย  ที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะอย่าง สิงค์โปร , ญี่ปุ่น , เกาหลี  จะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ  ประชากรก็ไม่มากนัก อยู่ในภูมิประเทศที่ลำบาก ที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ นาๆ แล้วทำไมคนเหล่านี้ จึงประสบความสำเร็จ และร่ำรวย

เคยได้ยินไหมครับว่า..ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้  ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือของมนุษย์  ประเทศเหล่านี้ที่พัฒนาขึ้นมาได้  ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก

1.ด้านการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาหาความรู้ การอ่านหนังสือข่าวสารบ้านเมือง  มากกว่าเรื่องบันเทิง ละครหลังข่าว

2.ด้านคุณภาพชีวิต  การจัดเก็บและระบบภาษีทีดี  สามารถนำเงินภาษีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชากรได้ดียิ่งขึ้น  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและเอื้อต่อการพัฒนาหลายๆด้าน

3.ด้านทรัพยากรมนุษย์  ถือเป็นแนวนโยบายสำคัญของชาติ  โดยจะมุ่งการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก  ส่งผลให้ภาพรวมแล้วคุณภาพของประชากรประกอบไปด้วยคุณภาพ ความสามารถและศักยภาพที่เต็มเปี่ยม

4.ด้านเทคโนโลยี เราปฎิเสธไม่ได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว  ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า  การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนยี  รวมทั้งวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาหุ่นยนต์

5.เกี่ยวกับงานวิจัย  ประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากทุนที่รัฐบาลให้กับการสนับสนุน  เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจ และจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมวลมนุษย์ชาติ

จะว่ากันไปแล้วยังมีอีกหลากหลายด้าน  ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศเหล่านี้  แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทึ่งก็คือ  เป้าหมายที่ชัดเจนในการจะวางรากฐาน ให้เป็นไปอย่างมีแบบแผน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินั้น  ถือว่าให้ความสำคัญมาก อาจมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนด้วยซ้ำ  ปัญหาการคอรั่ปชั่นต่างๆ  และวิธีการจัดการ มีมาตรการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้

ส่วนในประเทศไทยของเรา  สิ่งที่โชคดีที่สุดคือ เราร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย  ความมีน้ำใจไมตรีซึ่งกันและกัน  ถ้าเราเพียงแต่ฝึกความมีวินัย ตรงต่อเวลา เข้ามากับระบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ผมเชื่อมั่นใจว่า ประเทศเราจะไม่น้อยใครในเอเชียเลยครับ

โพสต์ใน D&P

One thought on “ทรัพยากรของประเทศที่พัฒนาแล้ว

ความเห็นถูกปิด