ทบทวนและใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกเวลา

หลายปีมานี้ชาวต่างชาติหันมานับถือศาสนาพุทธกันมากขึ้น  แตกต่างกันกับคนไทยที่มักจะหลงลืม  ไม่ยึดแก่นแท้  แต่ไปสนใจแต่ตัวพิธีการมากเกินความจำเป็น  ที่ผมกล่าวมานี้ไม่ได้เจตนาจะตำหนิติเตียนใครนะครับ  แค่อยากเตือนสติพี่น้องครับ

ศาสนามีมาคู่กับประเทศไทยเรามาอย่างยาวนาน  เราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ ล้วนมีผลมาจากความเชื่อทางด้านศาสนา  ผสมผสานเข้ากับวิถีชุมชนในแต่ละท้องที่  ประเทศเราโชคดีมาก  เรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  และควรอนุรักษ์รักษาเอาไว้  หลายคนหลงลืมรากเหงาของตัวเอง  ไปสนใจวัฒนธรรมต่างชาติ  ต่างภาษา จนไม่รู้ว่าของตัวเองมีดีขนาดไหน  ที่ผมกล่าวมานี้ไม่ใช่วัฒนธรรมต่างชาติไม่ดีนะครับ  ทุกชาติมีความสวยงามในตัวของมันอยู่แล้ว

หากจะกล่าวว่าของใครดีกว่าใครหาควรทำไม่  แต่สิ่งที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้วัฒนธรรมประเพณีของเราคงอยู่ยาวนานไป ชั่วลูก ชั่วหลาน  ไม่ใช่เพียงเพื่อเพยแพร่วัฒนธรรม  โดยไปเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเท่านั้น  ผมอยากให้คนไทยตระหนักกันมากขึ้น  จะเห็นได้จากข่าวล่าสุดเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส  ส่งผลกระทบอย่างมากในวงกว้างของประเทศเรา  นั่นก็คือ ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เราพึ่งพาธุรกิจนี้มากเกินไป  พอกระทบทีกระทบเป็นห่วงโซ่เลย  ผมว่า..เราควรหันกลับมาทบทวนตัวเองได้แล้วว่า  นอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้ว  เรายังมีอะไรดีอยู่อีก  แล้วสนับสนุนมันไปพร้อม ๆ กัน  การพึ่งพาแต่ธุรกิจเดียว  พอกระทบมาที จะมาคาดหวังให้รัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งหมดนั้น  ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก

ตามหลักคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พูดไว้เสมอในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเราคนไทยทุกคนก็รู้เรื่องนี้ดีเสมอมา  มันไม่เคยเก่า ยิ่งนับว่าระบบเศรษฐกิจก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น  จนบางทีนักเศรษฐศาสตร์ยังไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมด  นั้นเพราะมนุษย์นั่นแหละไม่ทำตามกลไกของระบบ  แต่ไปปรับปรุงเปลี่ยนวิธีการของมันจนมันผิดเพี้ยนไปหมด  การหันมาพึ่งพาตนเอง  พออยู่ พอกิน รู้จักประมาณตนเอง และการใช้จ่ายให้พอดี  แค่นี้คุณก็สามารถรอดพ้นจากยุคเศรษฐกิจแบบนี้ได้แล้ว ตนเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ครับ

พ่อหลวงของเราไม่เคยบอกว่าทุกคนต้องรวย  แต่ท่านเน้นเรื่องความอยู่ดี กินดี  เหลือก็ขาย  แค่นี้ชีวิตก็รวยแล้ว  การมีทรัพย์สินเงินทองล้นฟ้า  แต่คุณก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้  เพราะมันคือสัจธรรม  สิ่งเหล่านี้มันใช้ได้แค่ในโลกมนุษย์เท่านั้น  โลกหลังความตาย  ความดี-ความชั่ว เท่านั้นที่จะตัดสินคุณทุกอย่าง  ในสถานที่เเย่ ๆ  เราควรทำความดีให้มาก ๆ คิด ทำ พูด แต่สิ่งที่ดี ๆ  อย่าเป็นคนคิดลบ  ใครจะดี จะชั่ว  ก็ปล่อยเขาไป  ตัวเราต้องระมัดระวังตัวเอง  ตั้งตนให้อยู่ในแนวทางที่ดี ผมยังเชื่อมั่นตามหลักพ่อหลวงว่า..คนเราทำดี  ก็ต้องได้รับผลตอบแทนดี ๆ ครับ

ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่มีโอกาสได้เกิดมาพบศาสนาพุทธ  ศาสนาที่อธิบายเรื่องธรรมชาติและความเป็นไปของธรรมชาติ  ได้อย่างสมเหตุผล  สามารถพิสูจน์ได้ไม่ได้ใช่คาดเรา  หรือเชื่อแบบไม่มีเหตุผล คนดีเท่านั้นที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์แย่ ๆ ได้  อย่างสุภาษิตที่ว่า  “คนดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม”