ฉลาดพูด ฉลาดคิด อย่างมีสติ

คนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้น
ต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติ ให้เป็นด้วย
ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด  
ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด
 
(ท่านพุทธทาสภิกขุ)
โลกเรานี้จะมีคนอยู่หลากหลายประเภทให้เราต้องพบเจอ
– บางคนภายนอกดูจริงใจ  แต่ภายในกับร้ายลึก
– บางคนดีทั้งภายนอกและภายใน
– บางคนภายนอกดูร้าย  แต่ภายในกับจริงใจ
มนุษย์เรายากแท้หยั้งถึง  เราไม่อาจรู้ได้แบบแท้จริงว่าคนๆ นั้นเป็นอย่างไรกันแน่  เพราะฉะนั้นคำพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  การจะพูดจะจาอะไรเราต้องระมัดระวัง  ยิ่งถ้าเราต้องทำงานกับคนหมู่มาก  เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาดีกับเราหรือเปล่า  คนที่มีสติต้องทบทวนให้ดีก่อน  คิดให้รอบคอบก่อนจะพูดอะไรออกมา  เพราะมันอาจสร้างผลกระทบในทางที่ร้ายได้
ยิ่งเราเติบโตขึ้นผ่านโลกมามากขึ้น ก็ยิ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้มากขึ้น  ในเรื่องต่างๆ  บางทีคุณต้องนิ่งให้เป็น  รู้สึกฝึกอดทน อดกลั้นกับบางเรื่อง  แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมให้ได้  การฝึกฝนตนเองนั้นมันเป็นเรื่องที่ยาก  แต่ถ้าเราสามารถฝึกฝนจนเป็นนิสัยได้นั่น  ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเราครับ  มันทำให้เราดูเป็นคนที่ฉลาดในสายตาผู้อื่น  และตัวเราเองด้วย
คนที่ดีจริงต้องไม่ไปว่าร้ายหรือกล่าวโทษผู้อื่น  ให้เสีย ๆ หาย ๆ และพยายามมองโลกด้วยความเป็นกลางให้มากที่สุด  อย่าเอาอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว  มาตัดสินหรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  มองเหตุการณ์ด้วยความเป็นจริง  และใช้เหตุผลในการตัดสินอย่างตรงไปตรงมา  จำไว้ครับว่าไม่มีใครไม่อยากเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่น  ทุกคนก็อยากเป็นคนที่ดูดี และมีคุณค่าในสายตาคนอื่นอยู่แล้ว
เวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือท้อใจกับบางเรื่อง กับคน หรืองานก็ตามแต่  ผมขอให้คุณหาเวลาไปพักผ่อน  และหยุดคิดทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ  หลีกเลี่ยงจากผู้คนที่คิดลบ  ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนสำหรับบางเรื่อง  ผมเชื่อมั่นว่าโลกจะดึงดูดคนที่มีความเหมือนกันเข้าหา  หากเราคิด พูดดี ทำดี  เราก็จะพบเจอกับผู้คนเหล่านั้นอยู่เสมอ
โลกก็อย่างนี้แหละครับ  เราอย่าไปหาความยุติธรรมกับมันเลย  ใช้ชีวิตให้ปกติและเรียบง่ายที่สุด  ตั้งมั่นอยู่ในความดี  ความซื่อสัตย์สุจริต  แล้วความดีจะเป็นเกราะในการคุ้มครองตัวคุณเอง ชีวิตไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรขนาดครับ  ทุกอย่างมันมีเวลาของมัน  ปล่อยให้ทุกอย่างจัดการตัวมันเอง ถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้อง  มันก็ย่อมเป็นไปตามนั้นครับ ผมเป็นกำลังใจให้ครับ

One thought on “ฉลาดพูด ฉลาดคิด อย่างมีสติ

 1. Anthonyceaky

  Wanting for well-written customized essays. Actually buy essays and overlook about educational complications! Would you like to perform chore all on your own.

  The Essay
  The-Essays

 2. KennyShach

  Essay is actually a reasonably lower priced essay producing support. Get the custom made essays authored in time, and Certain awesome grades when using the most affordable worth.
  Theessays
  The-Essays

 3. Anthonyceaky

  Trying for well-written custom made essays. Choose essays and fail to remember about tutorial difficulties! Are you interested in to perform chore yourself.

  The-Essay
  Theessays

 4. ThomasPesee

  Most popular Essay Creating Services | Rent us for your top-notch essay creating help by subject-oriented specialists at pocket-friendly charges. You will grow the probabilities.

  WiseEssay
  WiseEssays.com

 5. KennyShach

  Custom made Research Crafting Support – Get Assist with Safe Essays, Expression Papers, Experiences and Theses With Many benefits Top-Quality Essay Composing and Edting Provider.

  buy essays online
  The Essay

 6. Anthonyceaky

  Ideal Essay Crafting Company | Employ the service of us with the top-notch essay composing guidance by subject-oriented gurus at pocket-friendly fees. You may expand the probabilities.

  The Essay
  The-Essay

 7. RandyFrono

  Exploring for well-written personalized essays. Procure essays and disregard about tutorial troubles! Would you like to perform undertaking yourself.

  TrustMyPaper
  Ultius

 8. KennyShach

  If you are searching with the top essay creating program, we will educate you the way to uncover the an individual most fitted for your personal must have. Study our essay creating provider critical reviews.
  The Essay
  Theessays

 9. RandyFrono

  Prime Essay Creating Support | Retain us with the top-notch essay crafting aid by subject-oriented specialists at pocket-friendly rates. You could strengthen the possibilities.

  Essays Reviews
  Wise Essays

 10. Anthonyceaky

  Trying for that highest quality essay creating program, you should think about a few details, this includes grammar, formatting design and composition, and EssaysWriting | org goes.

  The-Essays
  Theessays

ความเห็นถูกปิด