ฉลาดพูด ฉลาดคิด อย่างมีสติ

คนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้น
ต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติ ให้เป็นด้วย
ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด  
ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด
 
(ท่านพุทธทาสภิกขุ)
โลกเรานี้จะมีคนอยู่หลากหลายประเภทให้เราต้องพบเจอ
– บางคนภายนอกดูจริงใจ  แต่ภายในกับร้ายลึก
– บางคนดีทั้งภายนอกและภายใน
– บางคนภายนอกดูร้าย  แต่ภายในกับจริงใจ
มนุษย์เรายากแท้หยั้งถึง  เราไม่อาจรู้ได้แบบแท้จริงว่าคนๆ นั้นเป็นอย่างไรกันแน่  เพราะฉะนั้นคำพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  การจะพูดจะจาอะไรเราต้องระมัดระวัง  ยิ่งถ้าเราต้องทำงานกับคนหมู่มาก  เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาดีกับเราหรือเปล่า  คนที่มีสติต้องทบทวนให้ดีก่อน  คิดให้รอบคอบก่อนจะพูดอะไรออกมา  เพราะมันอาจสร้างผลกระทบในทางที่ร้ายได้
ยิ่งเราเติบโตขึ้นผ่านโลกมามากขึ้น ก็ยิ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้มากขึ้น  ในเรื่องต่างๆ  บางทีคุณต้องนิ่งให้เป็น  รู้สึกฝึกอดทน อดกลั้นกับบางเรื่อง  แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมให้ได้  การฝึกฝนตนเองนั้นมันเป็นเรื่องที่ยาก  แต่ถ้าเราสามารถฝึกฝนจนเป็นนิสัยได้นั่น  ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเราครับ  มันทำให้เราดูเป็นคนที่ฉลาดในสายตาผู้อื่น  และตัวเราเองด้วย
คนที่ดีจริงต้องไม่ไปว่าร้ายหรือกล่าวโทษผู้อื่น  ให้เสีย ๆ หาย ๆ และพยายามมองโลกด้วยความเป็นกลางให้มากที่สุด  อย่าเอาอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว  มาตัดสินหรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  มองเหตุการณ์ด้วยความเป็นจริง  และใช้เหตุผลในการตัดสินอย่างตรงไปตรงมา  จำไว้ครับว่าไม่มีใครไม่อยากเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่น  ทุกคนก็อยากเป็นคนที่ดูดี และมีคุณค่าในสายตาคนอื่นอยู่แล้ว
เวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือท้อใจกับบางเรื่อง กับคน หรืองานก็ตามแต่  ผมขอให้คุณหาเวลาไปพักผ่อน  และหยุดคิดทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ  หลีกเลี่ยงจากผู้คนที่คิดลบ  ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนสำหรับบางเรื่อง  ผมเชื่อมั่นว่าโลกจะดึงดูดคนที่มีความเหมือนกันเข้าหา  หากเราคิด พูดดี ทำดี  เราก็จะพบเจอกับผู้คนเหล่านั้นอยู่เสมอ
โลกก็อย่างนี้แหละครับ  เราอย่าไปหาความยุติธรรมกับมันเลย  ใช้ชีวิตให้ปกติและเรียบง่ายที่สุด  ตั้งมั่นอยู่ในความดี  ความซื่อสัตย์สุจริต  แล้วความดีจะเป็นเกราะในการคุ้มครองตัวคุณเอง ชีวิตไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรขนาดครับ  ทุกอย่างมันมีเวลาของมัน  ปล่อยให้ทุกอย่างจัดการตัวมันเอง ถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้อง  มันก็ย่อมเป็นไปตามนั้นครับ ผมเป็นกำลังใจให้ครับ