คำพูดนั้นสำคัญ

มนุษย์เราเมื่อเกิดขึ้นมาล้วนแล้ว  ล้วนต้องมีอารมณ์ต่าง ๆ มากระทบกระทั่งมากมายเป็นของธรรมดา  หากเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้  ย่อมส่งผลเสียต่อเราและคนรอบข้างได้  เพราะฉะนั้น  คุณควรฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

บางทีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นในใจของเราเอง  เราทำดีกับผู้คนแต่กับคนในครอบครัว  บางทีเรากลับเหวี่ยงอารมณ์ใส่พวกเขา แบบไม่คิดให้ดีซะก่อน  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  มันส่งผลทั้งภายในและภายนอกของเรา  ครอบครัวอย่างไรซะ เราก็ต้องอยู่ร่วมกันไปอีกนาน  และการรักษาน้ำใจคนใกล้ชิดจึงสำคัญที่สุด
ยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่  เราได้เห็นและพบอะไรมามาก  ความคิด แนวคิด หรือกรอบความคิดเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ  และประสบการณ์ที่มากขึ้น  ก็ทำให้เราหลงคิดว่าตัวเองเก่ง  และก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใคร  เรามีฐิฑิมากขึ้น  สิ่งนี้ผมอยากจะบอกว่ามันอันตรายนะครับ  พฤติกรรมที่ดีที่สุดก็คือ  ยิ่งเมื่อเราโตขึ้น  มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น  เราก็ควรทำตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่หลงตัวเองและรู้จักฟังผู้อื่นให้มากขึ้น  การเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นสำคัญมาก  มากซะกว่าการเป็นผู้พูดด้วยซ้ำ  ธรรมชาติของมนุษย์เรามีหูมากกว่าปาก  เพราะฉะนั้นธรรมชาติต้องการให้เรารู้จักฟังให้มากกว่าพูด
การพูดที่ดีนั้น  ควรดูจังหวะเวลา และต้องถูกกาลเทศะด้วย  มิเช่นนั้นแล้ว  การพูดนั้นก็ไร้ประโยชน์  มันอาจจะจริงครับว่าเราพูดเรื่องเดียวกัน  แต่ถ้าต่างสถานการณ์กันเกมส์ก็อาจพลิกได้เช่นกัน  เพราะคำพูดนั้นสำคัญ  คุณควรรู้จักวางตัว  เเละคิดก่อนพูดอยู่เสมอ  ว่าสิ่งที่พูดไปแล้วนั้นได้อะไร  มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร  ควรหรือไม่ที่จะพูดออกมา  บางทีเราอาจได้แค่ความสะใจ  แต่สุดกลับทำลายมิตรภาพที่ดีระหว่างกันก็ได้
โลกทุกวันนี้ต่างก็ทะเลาะกันก็เพราะความไม่เข้าใจตรงกัน  ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก  จึงไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม ในที่สุดก็กลายเป็นความปาดหมางใจกัน  ลุกลามไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะฉะนั้นคนเรา  บางเรื่องปลงได้ปลงนะครับ  อย่าไปยึดติด ยอมบ้างก็ได้  ไม่ได้ทำให้เราเสียหน้าหรอก  มีแต่ได้มิตรภาพเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  จากการเป็นคนชอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วครับ  ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วย  สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ทำให้คุณมีอายุที่ยืนนาน  ไม่มีสิ่งใดสุขเท่ากับการมีสุขภาพที่ดีไปแล้วครับ  วันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ