ความนิ่งเท่านั้นที่เอาชนะได้

ช่วงใดที่ชีวิตเรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่นิ่ง  เรามักจะสับสน  และมักจะโทษสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  หน้าที่สำคัญที่สุดก็คือ  เราต้องนิ่งให้เป็น  การแก้ปัญหาด้วยตัวของตัวเอง  โลกนี้มีอะไรที่ซับซ้อนวุ่นวายมากพออยู่แล้ว  การจัดสรรชีวิตและการลำดับความสำคัญในชีวิต  จึงเป็นเรื่องที่เราควรใหัความสำคัญอย่างยิ่ง  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการวางแผนชีวิตของตัวเราเอง นั่นก็คือ  เราต้องรู้จักตัวเราเองให้ดีก่อน  เราเหมาะหรือไม่  มีสิ่งไหนที่เราจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้อีกหรือไม่

ใจเราบางทีเราพูดไม่ได้  การพูดไปเยอะก็ทำลายทุกอย่างได้  ปัจจุบันมนุษย์มีความโกรธกันมากขึ้น  ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดี  บางเรื่องก็ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจให้ดี  สิ่งที่เราและท่านทั้งหลายควรมีก็คือ สติ  อย่าเอาแต่ตัวเองเป็นจะใหญ่  จะคิดพูดอะไรให้นิ่ง ๆ เข้าไว้  ค่อย ๆ คิดและพิจารณาอย่าได้เร่งรีบ ใจร้อนจนเกินเหตุ  บางทีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล  สิ่งเหล่านี้ที่อาจทำลายมิตรภาพดี ๆ ได้เลย

เกิดเป็นคนเราควรมีธรรมะอยู่ในใจ  ไม่หลงในกิเลส อันประกอบด้วย โลภ โกรธ หลง ให้มาก  เพราะราคะทั้งหลายเหล่านี้  จะเป็นไฟที่เผาตัวเราเองได้  มนุษย์เรามักจะหัวร้อน บ่น นั่น โน่น นี่ โทษไปซะทุกอย่าง  ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีบ้าง  แต่สิ่งที่เราลืมกลับมองย้อนมาก็คือ  เราไม่เคยมองข้อเสียของตัวเอง  เราเอาแต่คิดว่าตัวเราเองถูก  ใครที่คิดต่างล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายผิดทั้งนั้น  ในความเป็นจริงเหรียญมีสองด้านนะครับ  จะคิดพิจารณาอะไร  ต้องมองให้ถ่องแท้ก่อนจะตัดสินใจหรือวิพากวิจารณ์อะไรออกไป  อย่าหลงยึดติดว่าสิ่งนั้น สิ่งนี้  ต้องเป็นอย่างนั้น อย่างนี่ในแบบที่มันควรจะเป็น  อะไรใดๆในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยง  ไม่แน่นอน  ทุกอย่างมีเกิดดับด้วยกันทั้งนั้น  อย่าไปยึดมั่นถึอมั่นให้มาก  อยู่บนโลกสมมตินี้อย่างมีสติ

ใครที่กำลังท้อ น้อยใจในวาสนา  อย่าไปถอดใจไปนี่แหละคือความเป็นจริงของชีวิต  ปล่อยให้ตัวเองได้อยู่ในสภาวะนี้ดูบ้าง  เมื่อถึงเวลาที่เหมาะและเรามีความอดทนที่มากพอ  ทุกอย่างมันก็จะผ่านด้วยดี  ไม่มีใครจะไปรู้ได้ดีกว่าตัวเราเองได้หรอก  ขอให้ทุกคนผ่านเรื่องราวร้าย ๆ ต่าง ๆไปด้วยดี  แล้วประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าทุกท่านครับ  กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง  พึ่งเอาชนะทุกอย่างด้วยความดีและความไม่โกรธ  แล้วโลกใบนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีก