ความดีคือสิ่งที่คุณยึดมั่น

ผมมั่นใจเลยละครับว่าในชีวิตของคนเรานั่น  มันต้องมีสักครั้งแหละครับที่มีอะไรบางอย่างดึงให้คุณต้องไปทำในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะทำ  แต่ด้วยความจำใจหรือวิถื

ชีวิตที่ถูกกำหนดมาก็ตาม  ผมยังมีความเชื่อลึก ๆ ว่า สิ่งที่จะทำให้คุณปลอดภัยได้ก็คือ ความถูกต้อง และการยึดมั่นในสิ่งที่ดี  เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าชีวิตเราจะ

จะพบเจออะไรบ้าง  แต่เราสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ถ้าเรามีสติ  และยึดมั่นในคุณธรรมของตัวเราเอง  หลายคนจบชีวิตไปเพียงเพราะท้อแท้กับชีวิต  ปัญหา

เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งเรื่องปากท้อง  มันเป็นเรื่องที่ทำใจยอมรับได้ลำบากนะครับ  แต่เหนือสิ่งใดถ้ามนุษย์เรามีการวางแผนที่ดี  รู้จักประหยัด อดออม  ไม่สร้างภาระ

หนี้สิ้นจนเกินไป  ย่อมทำให้ชีวิตคุณดำเนินชีวิตไปอย่างผาสุขได้

หลายคนไปจำกัดเอาความมั่งมี ร่ำรวย  เป็นตัวกำหนดความสำเร็จในชีวิต  ทั้งที่ในความเป็นจริง  ชีวิตยังมีอีกหลายด้านที่คุณยังต้องเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนปฎิบัติ  ไม่ว่าจะเป็นทางโลก  หรือทางจิตใจ(ธรรมมะ) นั่นเอง  ความสำเร็จทางโลกเพียงแค่หล่อเลี้ยงกายได้  แต่มิอาจเลี้ยงใจให้เติมเต็มได้  มนุษย์เราถ้ายังปล่อยให้ความโลภเข้ามา ครอบงำมากจนเกินพอดี  เราก็จะไม่สามารถแยกระหว่างความดี กับ ความชั่วออกจากกัน  อาจเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ควรทำและถูกต้อง  โดยให้หรือหาเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ มายืนยันว่า  สิ่งที่ตัวเองได้ทำนั่นมันคือถูกต้องแล้ว  จะว่าไปแล้วอันที่จริงมนุษย์นั่นเต็มไปด้วยความต้องการ  หรือที่เราเรียกว่ากิเลสอยู่ตลอดเวลา  การที่เรารู้จักฝึกฝนจิตใจของเราให้สูงขึ้น  ก็เพื่อพัฒนาระดับจิตใจของเรา  ไม่ให้หลงติดกับวัตถุทางโลกมากจนเกินไป

การมีสมบัติมากมายถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีในทางโลก  แต่เมื่อชีวิตมาถึงจุดสิ้นสุด  วาระสุดท้ายสิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องคืนให้โลกใบนี้ไป  ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้  จะมีก็แต่  ความดี ความชั่ว ในสิ่งที่เคยทำไว้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่  ผมอยากเตือนสติทุกคนก็เพราะว่า  ในช่วงที่ทุกท่านมีปัญหาชีวิต การคิดสั้นด้วยการจบชีวิตนั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีเลย  มันกลับทิ้งปัญหาให้คนข้างหลัง  หรือแม้กระทั่งการที่มนุษย์ยอมทำผิด  เพียงเพราะเห็นแก่เงินทอง  นั่นก็คือคุณได้ทำลายจิตวิญญานอันสูงส่งของคุณไปแล้ว  คนเรานะเมื่อมีมากขึ้น  ก็ย่อมต้องการมากขึ้น  การได้อะไรมากด้วยความถูกต้องและดีงาม  มันก็จะส่งผลต่อยอดไปในทิศทางที่ดี  กลับกันถ้าคุณได้ในสิ่งที่ต้องการมาแบบไม่สุจริต  ของร้อนย่อมจากไปเหมือนสมบัติพลัดกันชม  ไม่มีอะไรเป็นของแท้แน่นอนได้

ความรู้และสติปัญญาหมั่นฝึกฝน  พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ  จะทำให้คุณกลายเป็นคนมีคุณค่า  ไม่ว่าอยู่จะไปอยู่ที่ไหนในโลก  ขึ้นชื่อว่าคนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ครับ  คนอื่นมองไม่เห็นไม่เป็นไร  ขอให้ตัวเรารู้ตัวเองก็พอ  สักวันหนึ่งสิ่งที่คุณได้ทำย่อมให้ผลกับคุณในท้ายที่สุด  ไม่ช้าก็เร็วหว่านพืชแบบไหนก็ต้องได้ผลแบบนั่นครับพี่น้อง……