ข่าวสารและหลักกาลาสูตร

โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย  มีทั้งผู้ที่หวังดี  และผู้ที่หวังผลประโยชน์และอาศัยจังหวะบางอย่าง  เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  อาชีพที่ควรจะมีจรรยาบรรณมากที่สุดก็คือ นักข่าว หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร  คุณจะสังเกตุเห็นได้ว่า  เวลาหัวข้อข่าวบางทีก็ไม่ตรงกับเนื้อหาของข่าว  หรือคลิปวีโอดีไม่ตรงกับเนื้อหา  เพียงเพราะต้องการให้คนสนใจและเข้ามาดู  เข้ามาอ่านกันเยอะ ๆ  
ผมจึงอยากนำเสนอเกี่ยวกับหลักกาลาสูตร  10 ข้อ  ตามหลักพุทธศาสนาไว้เป็นหลักเตือนใจทุกท่าน  เวลาจะบริโภคข้อมูลข่าวสารอะไร  ก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อง่าย ๆ  ควรใช้หลัก 10 ข้อนี้เป็นข้อคิดเตือนใจก่อน  หาไม่แล้วอาจสร้างความเดือนร้อนมาสู่เรา และความทุกข์ใจมาสู่ผู้อื่นด้วย

  1. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)
  2. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย)
  3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)
  4. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)
  5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ)
  6. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)
  7. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)
  8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)
  9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)
  10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)

ถ้าคุณศึกษาและทำความเข้าใจกับหลักเหล่านี้  คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครทั้งนั้น  คนที่คิดไม่ดีหรือหวังแต่จะกอบโกยผลประโยชน์  ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับคุณได้  ผมก็พอทราบนะครับว่า พลังแห่งข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์  มันรวดเร็วมาก  ข่าวสารบางอย่างทำให้เราเกิดความหดหู่ จิตตก  นั่นเพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการกรองที่ถูกต้องมาก่อน  จึงทำให้มีผลกระทบต่อจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมาก  
เราก็ไม่อาจคาดเดาเจตนาของผู้ที่ปล่อยสื่อออกมาว่า  เขาต้องการอะไรกันแน่  ต้องการเรียกร้อง  ต้องการความสนใจ  ความสะใจ  หรือประชดประชัน  มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น  คนที่ฝึกกาย ฝึกจิตมีสติรู้อยู่นั้น  จะไม่มีทางตกเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านี้  
คุณต้องเข้าใจนะครับว่าโลกนี้  มันมีทั้งคนที่หวังดีกับคุณ และคนที่ไม่หวังดี  ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร  สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ  ตัวเรานั่นแหละครับ  เรารู้เจตนาของเราดี  ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดและทำนั้น  เราทำเพื่ออะไร  ต้องการที่จะสื่อสารอะไรให้กับผู้ฟัง  สำหรับผมแล้วผู้คนอาจน่ากลัวจริงแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่ากับใจของเราเองนั่นแหละครับ
เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเรา  เราควบคุมตัวเองได้ไหม  เราควบคุมสถานการณ์ได้ไหม  เราสามารถฝึกความอดทน อดกลั้นให้เราเป็นคนดี  มีจิตใจที่ดีอยู่เสมอได้ไหม  เราจะไม่พาตัวเองไปในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำตัวเองให้ตกต่ำได้หรือไม่  สิ่งเหล่านี้น่ากลัวกว่าอะไรทั้งนั้น  การฝึกใจตนเอง  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในยุคนี้  ใครเขาจะคิดอะไรไม่สำคัญเท่าตัวเราดีพอ  และรักษาระดับความคิดของเราได้หรือไม่  ยังไงผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ  เราดีได้ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่เพราะใครยกย่องว่าเราเป็นคนดีครับ