กองทุน SSF และ RMF

เวลาคือ เพื่อนแท้ ของนักลงทุน  แต่  การจัดพอร์ตคือ คู่แท้ ของนักลงทุน

โลกของการลงทุน  หากใครที่รู้ตัวเองว่าไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง  หรือความผันผวนที่สูงมาก และมีผู้จัดการกองทุนที่ดี คอยจัดการให้  ทางเลือกของกองทุน SSF และ RMF คือไม่เลวทีเดียว

SSF และ RMF เหมาะกับใครและช่วงไหน

ช่วงอายุ 25+   SSF  ดูจะเป็นตัวเบือกที่เหมาะกว่า เพราะจำนวนปีที่ต้องถือสั้นกว่า RMF สามารถขายเพื่อทำตามเป้าหมายได้โยไม่ต้องรอนานเกินไป

ช่วงอายุ 35+   SSF หรือ RMF ก็ได้ มีระยะเวลาในการลงทุนพอสมควรก่อนที่จะเกษียณ เกิน 10 ปี ขึ้นไปไม่ว่าจะเลือกลงทุนผ่าน RMF หรือ SSF  ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใด ๆ

ช่วงอายุ 45+    SSF หรือ RMF ก็ได้ มีระยะเวลาไล่เลี่ยกันมาก ๆ คือ 10 ปี จึงซื้อ SSF หรือ RMF ก็ได้

ช่วงอายุ 50+     RMF เป็นหลัก ที่หลือค่อยซื้อ SSF  เพราะถือแค่ 5 ปีก็สามารถขายคืนได้เเล้ว  แต่ถ้ามีเงินเหลืออยากลดหย่อนเพิ่ม ค่อยซื้อ SSF

ช่วงอายุ 55+   RMF ไว้ลดหย่อนไปเลยเพราะถือแค่ 5 ปี เท่านั้น

 

หลักในการคัดเลือกกองทุน

การจะลงทุนในกองไหน จำเป็นจะต้องเข้าใจกองทุนนั้นให้ดีซะก่อน ถ้าไม่รู้จักก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน หรือขาดทุนได้  วันนี้มีหลัก 3 ข้อ ดังนี้

1.ประเภทและนโยบายการลงทุนต้องเป็นกองทุน (สินทรัพย์) เติบโตในระยะยาว

2.มีกำหนดผลตอบแทนที่ชัดเจน และผู้จัดการกองทุนต้องมีฝีมือดี  มีความรู้ความสามารถในการจัดการกองทุนนั้น ๆ

3.ค่าธรรมเนียมไม่แพง

หนังสือชี้ชวนการลงทุนบอกอะไรบ้าง มี 7 ข้อ

1 คุณกำลังลงทุนอะไร ?  บอกถึงนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุน เช่น แบบเชิงรุกหรือเชิงรับ

2.กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร ? บอกถึงผู้ที่เหมาะสมไม่เหมาะสมกับการลงทุนในกองทุนนี้เพื่อให้นักลงทุนได้ประเมินตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน

3.คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ ?  บอกถึงคำเตือนที่สำคัญ แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน (ระดับ 1-8) และปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

4.สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  บอกถึงสัดส่วนการลงทุนและทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดัยแรก

5.ค่าธรรมเนียม  บอกถึงค่าธรรมเนียมที่สำคัญของกองทุนที่คิดรวมภาษีแล้วทั้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน  และที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

6.ผลการดำเนินงาน  บอกถึงผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ผ่านมาของกองทุนเทียบกับดัชนีชี้วัด และค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน

7.ข้อมูลอื่น ๆ บอกถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย เวลาเปิดปิดทำการ และชื่อผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

และนอกจากนี้คุณต้องรู้จักวิธีการบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดี  ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ดูเเนวโน้มการเติบโตทรัพย์สิน พิจารณาในเรื่องราคา การกระตุ้นเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาดหุ้น ศึกษาให้มาก อย่าทำตามคนอื่นและหาแนวทางตัวเองให้เจอ เคล็ดลับความสำเร็จ ก็คือ การมีเส้นทางของตัวเราเองครับ

ขอบคุณที่มา SET

One thought on “กองทุน SSF และ RMF

ความเห็นถูกปิด